MAȘINI

  1. Acasă
  2. /
  3. Condiții de închiriere

Livrarea și returnarea automobilului este gratuită în raza municipiului Chișinău, inclusiv aeroport Chișinău. Vîrsta șoferului și permisul de conducere Se închiriază autoturisme de către persoanele care au vîrsta minimă de 21 ani și sunt posesori de permis de conducere categorie B și cu experiență de conducere de minim 3 ani. Costuri Achitarea serviciului de chirie se face la data semnării contractului, se achită integral pe toată perioada de chirie stabilită în contract. Plata se efectuează în numerar. Preţuri În prețul de chirie este inclusă asigurarea, revizia tehnică și taxele de drum. Depozit Clientul se obligă de a depozita o garanție, aceasta este returnată integral la data expirării contractulu, nu este returnabilă dacă clientul a pricinuit daune autoturismului din neglijența sa. Durata minimă de chirie și rezervări Durata minimă de chirie este de 48 ore. Se acceptă rezervări prin telefon și prin intermediul internetului. Utilizarea autoturismului închiriat Autoturismul trebuie să fie condus exclusiv de persoana care a semnat contractul de chirie, dacă nu este prevăzut și un șofer adițional. Respectarea regulilor de circulație în R. Moldova prevăzute în Regulamentul Circulației Rutiere. Să nu folosească autoturismul în scopuri comerciale, taxi sau transport de pasageri. Să conducă autoturismul doar pe drumuri publice, să nu intre în mormane de zăpadă, păduri, sau să mearga cu el la vînătoare. Să respecte regulile de exploatare a autoturismului prevăzute de fabricant. Să nu urce în automobil mai mulți pasgeri decît locurile prevăzute în autoturism. Să nu lase autoturismul fără supravegere și să-l parcheze în parcare autorizată pe perioada de chirie. Să anunțe imediat compania, poliția rutieră, pompieri etc, în cazul unui accident rutier și să ia măsuri pentru securitatea personală și a autoturismului închiriat. Este strict interzisă părăsirea teritoriului R.Moldova și intrarea în regiunea Trasnistreană fără acordul companiei. Întârzieri Dacă automobilul închiriat nu este returnat companiei la ora indicată în contract, prima ora de întârziere se taxează cu 8 euro/ora, următoarele 3 ore se taxează cu 10 euro/ora și ce depășește va fi taxat ca și o zi întreagă. Depășirea cu 4 ore peste ora de expirare a contractului fără o avizare către companie, va atrage după sine declararea de furt a mașinii la organele de drept. Dacă clientul solicită prelungirea contractului, atunci acesta va fi prelungit la aceleași condiții stabilite la data semnării contractului și prețul va rămâne cel stabilit anterior. Prelungirea contractului Dacă clientul solicită prelungirea contractului, atunci acesta va fi prelungit la aceleași condiții stabilite la data semnării contractului și prețul va rămâne cel stabilit anterior. Oligațiile companiei de chirie După semnarea contractului compania trebuie să pună la dispoziția clientului autoturismul menționat în contract. Inclusiv, să transmită clientului documentele și cheile autoturismului dat.

Închiriere Mașini

Cea mai largă gamă de mașini premium